กรุณาพิมพ์ รหัสสมาชิกและ
รหัสผ่านแล้วกดปุ่ม login
หมายเลข
สมาชิก :
รหัสผ่าน :
 

สมาชิกที่ยังไม่มีรหัสผ่านหรือลืมรหัสผ่าน กรุณาติดต่อบริษัท
โทร.0-2617-4379
 
 
 
 
เลือกข้อมูลที่ต้องการทราบ :
 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตนักเรียน นักศึกษาและคณะครูบาอาจารย์
มิติใหม่สำหรับสถาบันการศึกษา

 
1. นักเรียนนักศึกษามี "โอกาส" ในสิ่งใหม่ๆ
 • ได้ฝึกหัดการค้าขายจริง เสริมทักษะ จุดประกายทางความคิด เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อพัฒนาอาชีพในอนาคต
 • รู้จักสร้างรายได้ของตนเองที่มั่นคงติดตัว ในระหว่างการศึกษา ย่อมง่ายและดีกว่าไปนับ “ 1 ”
  หลังจบการ ศึกษา แบ่งเบาภาระผู้ปกครอง ไม่ต้องพึ่งพาโครงการ ก.ย.ศ.
 • ปิดช่องทาง และหลีกเลี่ยงการเข้าสู่เยาวชนเสื่อมโทรมทางสังคม
 • สร้างหลักประกันความเสี่ยงต่อมรสุมชีวิตครอบครัว
 • สร้างกิจกรรมการใช้คอมพิวเตอร์ ให้เป็นประโยชน์ทางการค้าขายได้ทันที
 • สร้างภูมิคุ้มกันชีวิตให้แข็งแรง สร้างเงื่อนไขต่อรองในสังคมได้มากขึ้น
 • สัมผัสและมีส่วนร่วมอาชีพผู้ปกครอง ลดช่องว่างและสร้างชีวิตครอบครัวสุข-สมบูรณ์

 

2. สถาบันการศึกษา สามารถสร้างเงินกองทุนได้เอง เพื่อช่วยการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาได้ทันใจง่ายขึ้น
 • เพิ่มหลักสูตรแนวใหม่ ให้นักศึกษาสร้างอาชีพที่เกิดรายได้ทันที ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ
 • ประหยัดงบประมาณการศึกษา ไม่ต้องสร้างร้านจำลองประกอบการสอน หมดปัญหาเรื่องรับผิดชอบเงินทอง
  ง่ายต่อการดำเนินการสอน
 • ไม่ต้องส่งนักศึกษาออกไปฝึกงานนอกพื้นที่ ซึ่งไม่สามารถประเมินผลได้
 • กิจกรรมภายใต้การดูแลของอาจารย์อย่างใกล้ชิด สามารถประเมินผลเป็นระยะอย่างชัดเจน
 • สถาบันสามารถสร้างเงินกองทุนได้เอง เพื่อการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาได้ง่ายขึ้น
 
3. ครูบาอาจารย์ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต และรายได้ให้ดี สมดุลและเป็นธรรมมากขึ้น
ป้องกันเหตุร้าย
เป็นการแก้ปัญหาต้นเหตุจากสิ่งแวดล้อมเลวร้ายทางสังคม  เช่น
 • ไม่ต้องจำใจทำประเภทงานที่ไม่ชอบหรือรายรับที่ต่ำกว่าเป้าหมายต้องการ
 • หลีกเลี่ยงการหาทุนการศึกษาในทางผิดศีลธรรม หรือผิดกฎหมาย อาจถึงขั้นหมดอนาคตตลอดชีวิต
 • หมดปัญหาเรื่องตกงาน ลดละอาชญากรรมชุมชน และเรื่องเศร้าต่าง ๆ สาเหตุจากเศรษฐกิจเลวร้ายทางสังคม

ส่งเสริมพัฒนาเด็กเก่งในวันนี้เพื่อเป็นผู้ใหญ่ที่เจริญในอนาคต
ภายใต้นโยบาย
 
 
 
 
 
ผลดี 100%
หลักสูตรฯ นี้ เป็นวิชาที่ผู้ปกครองควรส่งเสริม
ผลเสีย 0%
 
 
 
 
© Copyright 2011 USA-ABA CO., LTD. | http://www.usaaba.com | All right reserved. Email : info@usaaba.com | Site by lilynetwork