สูตร "เร่งการเก็บเกี่ยว" คือ การทำ PV ให้ครบ 1,000 PV เร็วที่สุด

 
หมายเหตุ
1. สมาชิกต้องซื้อครบ 1,000 PV จะได้ตำแหน่ง SU และจะเริ่มคำนวณรายได้จาก 1,001PV ขึ้นไป (ส่วน 1000 PV
แรกนั้นจะเป็ฯการปันผลให้กับผู้แนะนำ)
2, สะสมยอดส่วนตัวขึ้นตำแหน่งไม่กำหนดระยะเวลา
3. ปิดยอดรายปักษ์วันที่ 15 และสิ้นเดือน จะคำนวณปันผลหลัง 5 วัน คือจ่ายวันที่ 20 และวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
   
ค่าบริหารลูกทีม Di, Vp และ Pr (Matching Bonus)5%
* ตำแหน่ง Vp กรณีตำแหน่งชนกัน 2 ชั้นขึ้นไปในสายงานเดียวกัน แม่ทีมจะได้รับรายได้ 10% จากรายได้ของลูกทีมแทน
** ตำแหน่ง Pr กรณีตำแหน่งชนกัน 2 ชั้นขึ้นไปในสายงานเดียวกัน แม่ทีมจะได้รับรายได้ 20% จากรายได้ของลูกทีมแทน
   
จนกว่าบริษัทฯจะมีการแก้ไข / แจ้งเปลี่ยนแปลง
© Copyright 2011 USA-ABA CO., LTD. | http://www.usaaba.com | All right reserved. Email : info@usaaba.com